Forska utan djurförsök

Även om det idag både i Sverige och EU är olagligt med djurförsök för kosmetika, så utförs en mängd djurförsök dagligen i andra syften. Men det går att göra forska utan djurförsök. Det forskas fram olika sätt som ska ersätta djurförsök, men det är inte alltid det går framåt tillräckligt fort eller att den ny metoden inte helt kan ersätta djurförsök. Om det finns metoder som vetenskapligt bevisat kan ersätta djurförsök så måste den metoden användas enligt lag. Där finns ett flertal olika lagar angående djurförsök, vilket inkluderar en som fastställer i vilka syften djurförsök får användas:

  • Vetenskaplig forskningforska utan djurförsök
  • Sjukdomsdiagnos
  • För att ta fram eller utveckla läkemedel eller andra kemiska produkter
  • Undervisnings syften
  • Eller liknande syften

Sedan finns en djurförsöksetisk nämnd som måste ta ett beslut om djurförsök får lov att användas. Utan deras medgivande får djurförsök inte utföras. Som det ser ut idag så genomförs runt en miljon djurförsök varje år i Sverige. Majoriteten av försök görs på råttor, möss och fåglar, med även alla andra sorter av djur används, även om det inte forskas på dem i samma utsträckning. De flesta av djuren som används för djurförsök framavlas för just det syftet och de flesta avlivas när de använts färdigt. Vilket betyder att de aldrig får leva varje sig ett bra eller fritt liv.

Forska utan djurförsök

Det finns en forskningsstiftelse som heter Forska utan djurförsök. De arbetar för att som namnet säger, man ska kunna forska utan djurförsök. De vill ta fram metoder som kan ersätta djurförsök helt. Även om det finns metoder som möjliggör att man kan forska utan djurförsök idag, så är det metoder som inte kan användas till all forskning, som är limiterat till vissa typer av forskning eller viss forskningsområden. Forska utan djurförsök arbetar för detta genom att utbilda andra inom ämnet, tillhandahålla information, arbeta med att påverka politiken inom ämnet och att stödja forskning för alternativa metoder.