Spårdomare

Vid ett spårprov finns två olika typer av funktionärer på plats, spårläggare och spårdomare. Spårläggare är den personen som märker ut spåret som hunden ska följa. Medan spårdomaren är den som ser till att regler följs och ger poäng till hunden. Där finns (oftast) fem olika klasser av spårning:

  • Startklass
  • Järnklass
  • Bronsklass
  • Silverklass
  • Guldklass

Vid de första två klasserna behöver inte en riktig spårläggare lägga spåret, det räcker om det är en person som är godkänd av en spårläggare, däremot behöver en spårdomare alltid medverka oavsett vilken klass som tävlar.

För att bli en spårdomare

Får att officiellt få räknas som en spårdomare och hålla i spårprov finns ett antal olika krav. Först måste personen som vill bli en domare vara med på en heldagskurs. Sedan ska personen ha medverkat och observerat tre spårprov under en befintlig spårdomare. För att det ska räknas måste deras medverkan stå med i protokollet för just despårdomaret spårprovet. Sedan måste personen ha fått sin prestation för provet godkänt av en eller fler spårdomare.

Heldagskursen görs endast en gång, medan medverkan och godkänd prestation på tre spårprov måst göras om för varje klass. Olika klubbar ansvarar själva för att de nya domarnas kontakt information med mer uppdateras på till exempel deras hemsidor så att folk kan komma i kontakt med spårdomare vid behov som frågor eller organisationen av nya spårprov.

Hur domare dömer eller efter vilka regler varierar mellan olika spårprov. Där finns till och med viss spårprov som är specifika för hundraser som till exempel blodhunden. De fem klasserna finns inte på alla spårprov då skillnader mellan de olika proven finns. Däremot är reglerna för hur en person blir en spårdomare de samma oavsett vilket prov. Vill man bli en domare för den högsta klassen av ett spårprov som endast har tre klasser behöver man bara med tre gånger per klass och få godkänt på de tillfällena.