Tidningen Hundsport

Det som betalar medlemskap i den svenska kennelklubben, eller SKK, får ett antal olika förmåner genom sitt medlemskap. De flesta medlemmarna är ut efter deras olika tävlingar, utställningar eller kurser. SKK sätter även krav på hunduppfödare vilkhundsportet är varför de flesta som ska köpa en hund väljer att göra det från en uppfödare som är registrerad hos SKK. Utöver detta används medlemsavgiften till att betala för bland 14annat forskning inom vanliga hundsjukdomar, information och utbildning till blivande hundägare och andra sätt som ska främja hundens liv i vårt samhälle. Oavsett varför någon är medlem i SKK så får alla ut en tidning. Vanliga medlemmar får ut tidningen Hundsport, medan uppfödare får ut tidningen Hundsport Special.

Hundsport och Hundsport Special

Tidningarna skickas ut till alla SKKs medlemmar i pappersformat. Hundsport kommer ut med tio nummer varje år och har gjort detta sedan 1893. Medan Hundsport Special endast kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen skriver mycket om hundavel, genetik, medicin, juridiska aspekter av hunduppfödning med mera. Det är information riktat till de som håller på med hunduppfödning löpande, tidningen går även att läsa av de som inte är hunduppfödare. Vill någon som inte är en hunduppfödare men en medlem hos SKK läsa den tidningen gör de det på internet utan extra kostnad.

För att komma åt de båda tidningarna online behöver man ha fått ut en av tidningarna där det på baksidan finns instruktioner om hur man får tillgång till tidningarna på internet. Detta för att undvika att folk som inte betalar för tidningen (genom ett medlemskap hos SKK) ska kunna ta del av allt material kostnadsfritt.

I Hundsport riktas informationen mer åt vanliga hundägare. I tidningen kan man hitta artiklar och reportage som innehåller bland annat intervjuer, information om olika raser, aktuella händelser i hundvärlden, beslut inom SKK, resultat från tävlingar och utställningar med mer.